Light Walnut - laminate 33.26 sq. ft. total $20.00 lotLight Walnut – laminate 33.26 sq. ft. total $20.00 lot

Duraplank II - Chestnut $.99 sq. ft. (198 sq. ft. total)Duraplank II – Chestnut $.99 sq. ft. (198 sq. ft. total)

Duraplank II - Honey $.99 sq. ft. (738 sq ft. total)Duraplank II – Honey $.99 sq. ft. (738 sq ft. total)

Duraplank II - laminate 738 sq. ft. total $.89 sq ft.Duraplank II – laminate 738 sq. ft. total $.89 sq ft.